Adwokat Jagoda Zamirska

Profesjonalna pomoc w realizowaniu Twoich konstytucyjnych praw

Phone

690 011 013

  • Jednym ze sposobów nabycia prawa własności nieruchomości, w sytuacji gdy dana osoba nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, wynikającego z określonego dokumentu lub dziedziczenia, jest jej zasiedzenie. Zachodzi ono wówczas gdy osoba, która nie jest właścicielem domu lub mieszkania, a także niezabudowanej działki gruntu, przejmuje obowiązki prawowitego właściciela, czyli gospodaruje na nieruchomości, dba o nią i płaci należne podatki. Nieruchomość zasiedzieć można w złej lub w dobrej wierze.

  • Obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka trwa co do zasady od chwili jego urodzenia (przepisy przewidują bowiem, że nawet jeszcze w okresie ciąży matka może dochodzić odpowiednich środków od ojca dziecka w celu utrzymania siebie oraz pokrycia kosztów przygotowania tzw. wyprawki dla dziecka) do czasu uzyskania przez nie zdolności do samodzielnego utrzymania się i ta okoliczność jest jedynym warunkiem, od którego spełnienia uzależnione jest ustanie tego obowiązku. Co ważne, wbrew panującym powszechnie opiniom, przepisy nie wiążą w żaden sposób wygaśnięcia alimentów ani z osiągnięciem określonego wieku, ani ukończeniem określonego etapu edukacji.