Adwokat Jagoda Zamirska

Profesjonalna pomoc w realizowaniu Twoich konstytucyjnych praw

Phone

690 011 013

  • Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

    Obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka trwa co do zasady od chwili jego urodzenia (przepisy przewidują bowiem, że nawet jeszcze w okresie ciąży matka może dochodzić odpowiednich środków od ojca dziecka w celu utrzymania siebie oraz pokrycia kosztów przygotowania tzw. wyprawki dla dziecka) do czasu uzyskania przez nie zdolności do samodzielnego utrzymania się i ta okoliczność jest jedynym warunkiem, od którego spełnienia uzależnione jest ustanie tego obowiązku. Co ważne, wbrew panującym powszechnie opiniom, przepisy nie wiążą w żaden sposób wygaśnięcia alimentów ani z osiągnięciem określonego wieku, ani ukończeniem określonego etapu edukacji.