umowa spółki z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo istotna. Warto dokładnie ją przygotować przed rejestracją spółki, ponieważ wprowadzenie zmian wiąże się z koniecznością sporządzenia ich w formie notarialnej, co oznacza dodatkowe koszty notarialne, a następnie ich ujawnienie w KRS również podlega opłatom, które na początku rozwoju działalności mogą niepotrzebnie obciążać finansowo nowy podmiot. Pewnym drogowskazem podczas sporządzania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest Kodeks Spółek Handlowych, który przewiduje minimalną treść umowy.

Obowiązkowe elementy umowy 

 W umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością koniecznie powinny znaleźć się takie informacje jak:

  • firma spółki – w tym aspekcie jest duża dowolność, ponieważ nie musimy umieszczać w nazwie danych wspólników (tak jak w osobowych spółkach handlowych), ani przedmiotu planowanej działalności, firma nie może jednak być zbyt podobna do innej, zarejestrowanej już spółki, co mogłoby mylić czy wprowadzać w błąd;
  • adres spółki – jest to miejsce, w którym swoją siedzibę ma zarząd spółki (bardzo często usytuowanie spółki oraz jej zarządu jest różne),
  • przedmiot działalności spółki – podstawowy obszar działalności spółki, który nie musi być w pełni zgodny z przyjętą przez Polską Klasyfikację Działalności terminologią,
  • wysokość kapitału zakładowego – powinna być to konkretna kwota określona w złotówkach,
  • liczba i wartość nominalną udziałów – określenie liczby i wartości udziałów, jakie posiada każdy wspólnik w chwili zawiązania spółki,
  • czas trwania – czas, w jakim wedle umowy ma trwać spółka (może być określony lub nieokreślony).

Ponadto umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zawierać kilka dodatkowych informacji dotyczących wspólników, udziałów oraz dywidendy, które są szczegółowo opisane w Kodeksie Spółek Handlowych. Podczas sporządzania takiej umowy warto poradzić się adwokata, aby zawarte w niej były wszystkie aspekty, które są istotne dla nas podczas zakładania spółki np. w zakresie konkretnych praw lub obowiązków wspólników bądź członków zarządu. Dzięki tej poradzie zyskamy pewność, że nasza firma zostanie zarejestrowana w pełnej zgodności z Kodeksem. Konsultacja lub przygotowanie projektu umowy przez adwokata pozwoli również na nadanie umowie spółki takiej treści, która  będzie odpowiadać uzgodnionym między wspólnikami zasadom prowadzenia przez nich wspólnej działalności.

Zostaw komentarz: