Adwokat Jagoda Zamirska

Profesjonalna pomoc w realizowaniu Twoich konstytucyjnych praw

Phone

690 011 013

Prowadząc Kancelarią adwokacką, świadczę szeroką gamę usług prawnych, które obejmują również reprezentowanie przed sądem, doradztwo, analizę umów oraz sporządzanie opinii prawnych oraz wniosków. Poniżej znajduje się ich pełen zakres.

Porady i sporządzanie opinii prawnych

Istnieje możliwość uzyskania zarówno ustnej porady prawnej obejmującej analizę stanu faktycznego i prawnego oraz udzielenie informacji co do możliwych kroków prawnych, jak i – w sprawach bardziej skomplikowanych – pisemnej opinii prawnej, zawierającej analizę stanu prawnego, poszerzoną o orzecznictwo oraz przedstawienie możliwych scenariuszy wraz z propozycją najlepszego rozwiązania.

Opracowanie i analiza prawna umów

Pomagam na etapie opracowywania projektu (w tym analiza prawna) umowy oraz zmian w jej treści, negocjacji między stronami, a także po zawarciu umowy – w razie konieczności wyjaśnienia zapisów umownych, rozwiązania sporu w realizowaniu umowy, zakończenia stosunku umownego i możliwych konsekwencji.

Reprezentacja w sądzie

Zakres moich usług obejmuje reprezentację przed:

  • sądami powszechnymi i administracyjnymi,
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Sądem Najwyższym,
  • Policją i Prokuraturą,
  • urzędami i organami administracyjnymi,
  • organami egzekucyjnymi.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zastępuję Klientów w poszczególnych postępowaniach. Zastępstwo procesowe obejmuje kompleksowe prowadzenie sprawy we wszystkich instancjach, w tym:

  • obecność na rozprawach,
  • składanie pismo procesowych, wniosków dowodowych i w razie konieczności, także środków zaskarżenia.

Sporządzanie pism i wniosków oraz środków odwoławczych

Pomagam w sporządzeniu:

  • określonego pisma, pozwu bądź wniosku wszczynającego postępowanie,
  • środków odwoławczych – zażalenia, apelacji, odwołania od decyzji, skargi do sądu administracyjnego, a także zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.